Trivsel i virksomheder

En meget stresset medarbejder koster langt over kr. 100.000 om året – alene i ”fraværsomkostninger”, så viden om stress og trivsel i afdelingen er vigtig.

For at sikre en langvarig effekt kombinerer vi individuelle forløb med korte foredrag i afdelingen. Her giver vi viden om, hvilke faktorer der er vigtige for trivsel, og hvorfor viden om personlige kompetencer også er vigtige. Ofte giver det et stort løft til gruppen at få italesat trivsel på en rationel og nærværende måde. Det skal nemlig give mening – og den mening er vi dygtige til at levere.

Det er faktisk ikke raketvidenskab – men et holistisk og logisk forløb, som vi har stor succes med.

Vi tilbyder virksomhedstilpassede forløb, så det passer præcis til jeres behov og ønsker. Vi har også rigtig god erfaring med at supplere med praktisk undervisning i mindfulness.

Når man har gjort det samme i lang tid, og det ikke virker, må man gøre noget andet. Det gør vi i Zibrandtsen Consulting.

Stress er individuelt. Vi anerkender for det første, at stress er et individuelt anliggende – og derfor må behandles som sådan for at få et positivt resultat.

Vi ser kun fremad. Vi har erfaring med, at stressbehandling fungerer mest optimalt, hvis man tager udgangspunkt i nutidens- og fremtidens muligheder. Vi beder derfor aldrig mennesker, der har det skidt om at kigge tilbage på en fortid, som ikke kan ændres på. Vi arbejder med den enkeltes talent og de helt praktiske muligheder det giver og fremfor alt – hvad der kan gøres nu og i fremtiden.

 

.

Hvorfor vælge os?

Et forløb med os starter med introduktion i afdelingen for at få fokus på et godt arbejdsmiljø, ligesom det åbner op for, hvad man selv kan gøre. Udvalgte medarbejdere eller hele afdelingen modtager en test og deraf et personligt kompetencekort. Efterfølgende iværksættes et antal (fastlagt på forhånd) individuelle samtaler og personlig træning, da vi ved, at stress kun kan behandles individuelt. Afslutningsvis afholdes et kort afdelingsmøde, hvor vi fokuserer på konkrete og nye måder hvorpå man kan skabe trivsel, og aftale de nye metoder.

Vi har en usædvanlig høj succesrate og altid deltagere, som bliver i stand til på egen hånd fortsat at træne sig til et liv i balance og på samme tid sprede de gode værktøjer som ringe i vandet.

Vi bruger elementer fra positiv og kognitiv psykologi, coaching, MRT, Napoleon Hill og praktisk erfaring fra HR i forskellige virksomheder/organisationer.

Vi tror på, at vi skal handle os ud af stress! Vi er nødt til at se på vores egen adfærd og omgivelser for systematisk at ændre ting, som giver mening og som sikrer, at vi ikke bliver stresset igen.

 

.

Om brug af testværktøjer

Stress er en tilstand, som er usund for kroppen og i visse tilfælde kan føre til fysiske sygdomme. Derfor er det vigtigt, at man hurtigt kommer ud af stresstilstanden. Ved at anvende test får vi hurtigt afklaret talenter, som kan bruges til at komme ud af stress. Ved at kende dig selv endnu bedre vil du også kunne passe meget bedre på dig selv fremover.
I anvendelsen af tests er den enkelte samtidig med til at finde svar på egne udfordringer. Der er ikke nogle udefrakommende, som forsøger at være ekspert på andres udfordringer. Deltagere udtrykker, at få et kort over sine kompetencer er en gave, som de gerne ville have modtaget tidligere!

Udtalelser fra tidligere kursister

“Det bedste ved forløbet var alle mine timer med god konstruktiv snak og dialog omkring min situation og ikke mindst en super god sparring. At få lavet en personlighedstest som gav mig en øjenåbner om min personlighed.”

– Jan

Praktiske informationer

Hvordan starter vi et forløb op?

Kontakt os på tlf. 20 48 24 19 eller info@zibcon.dk – så aftaler vi et uforpligtende møde, hvor vi afdækker om et forløb kan være gavnligt for din afdeling/afsnit.

Hvornår kan et forløb iværksættes?

Vi har normalt kun 2 – 6 ugers ventetid. Vi er ret fleksible i forhold til at finde tider, der passer. Vi har også enkelte aften/weekendtider.

Hvor afholdes møderne?

Plenummøder afholdes normalt på arbejdspladsen for at spare tid. Individuelle møder kan også afholdes på arbejdspladsen eller på vores kontor i Rødovre.

Hvad indeholder et forløb?

Forløbet indeholder en plenum introduktion, en udredelse af personlige kompetencer samt 2 til 5 individuelle coachingsamtaler. De individuelle samtaler afholdes normalt en gang ugentligt med træningsopgaver imellem. Forløbet afsluttes med et opfølgningsmøde i plenum.

Hvad gør jeg, hvis jeg stadig er i tvivl?

Du er meget velkommen til at sende en mail til info@zibcon.dk eller kontakte os på mobil 20 48 24 19 – så kan vi snakke om det.

Hvad koster det?

Det afhænger helt af, hvordan forløbet sammensættes og hvor mange deltagere der er. Vi kan altid lave et uforpligtende tilbud.

Kontakt os

Send en uforpligtende besked til os – så svarer vi inden 48 timer.