Persondata politik

1. Generelt

a. Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvordan Zibrandtsen
Consulting ApS indsamler og behandler oplysninger om dig, når du er i kontakt med os.

b. Vores ydelser er rettet mod kunder i både private og offentlige organisationer. Vores kerneprodukt er at
hjælpe mennesker videre i arbejdslivet, hvorfor det er persondata om dig, vi arbejder med.

c. Hvis du kontakter os som privatperson, vil der naturligvis også ske en behandling af dine oplysninger i
henhold til denne politik.

d. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi modtager fra
ordreafgiver.

e. Zibrandtsen Consulting ApS er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Zibrandtsen
Consulting ApS kan ske via mail til info@zibcon.dk

 

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi og med hvilket formål

a. Når du besøger hjemmesiden Zibcon.dk: Vi indsamler automatisk oplysninger om dig og din brug af
hjemmesiden, når du besøger hjemmesiden. Dette er f.eks. oplysninger om din IP-adresse, hvilken type
browser du bruger, hvilke sider du besøger, hvilke links du aktiverer og generelt hvordan du bevæger dig
rundt på hjemmesiden og hvordan du bruger den.

b. Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktioner samt at kunne registrere, hvor lang
tid besøgende er på hjemmesiden, og for at kunne vise dig relevant information.

c. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f
(interesseafvejningsreglen).

 

3. Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve

a. Vi indsamler oplysninger om dit navn og din e-mailadresse, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev.

b. Formålet er at kunne sende nyhedsbreve til dig.

 

4. Når du er henvist til forløb eller er en del af de ydelser vi
tilbyder vores kunder

a. Vi indsamler oplysninger som dit navn, din adresse, din mailadresse, dit telefonnummer, dit CV, dine
referencer og dine testresultater.

b. Formålet med denne behandling er, at vi kan levere tilbudte eller aftalte ydelser til vores kunder – private
som offentlige, og for i øvrigt at opfylde den aftale, som vi har indgået med dig.

c. Retsgrundlaget for behandlingen er at kunne opfylde aftalen og levere de ydelser, der er bestilt, jf.
Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b eller artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).
Når du søger en stilling:

a. Ansøgning til stillinger hos os eller vores kunder varierer fra opgave til opgave og fra kunde til kunde. Du vil
ved rekrutteringsforløbets opstart blive oplyst om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i
rekrutteringsprocessen.

5. Når du har spørgsmål eller kommunikerer med os i øvrigt:

a. Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail og dit telefonnummer.

b. Formålet med behandlingen er at svare på spørgsmål eller kunne kommunikere med dig i øvrigt for at yde
dig den service, du ønsker.

c. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f
(interesseafvejningsreglen).

 

6. Når du er kontaktperson for en virksomhed, der er kunde
hos os:

a. Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail og dit telefonnummer, hvilken virksomhed du
repræsenterer, samt andre oplysninger, som du selv vælger at give os.

b. Formålet med behandlingen er at kunne kommunikere med dig, herunder på mail og telefon, og yde dig og
den virksomhed, du repræsenterer, den bedst mulige service, herunder at tage hensyn til særlige ønsker og
behov, samt give os forudsætningerne for at kunne tilbyde den virksomhed, du repræsenterer – relevant
information.

c. Vi benytter endvidere disse oplysninger til at kontakte dig, eller den virksomhed, du repræsenterer, om din
tilfredshed med vores ydelser og/eller til at sende dig information om samme eller tilsvarende ydelser, som vi
vurderer, kan have din eller din virksomheds interesse.

d. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f
(interesseafvejningsreglen).

 

7. Når du repræsenterer en leverandør:

a. Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer,
samt andre oplysninger, som du selv vælger at give os.

b. Formålet med behandlingen er at kunne kommunikere med dig, herunder på mail og telefon i tilknytning til
opgaver, som du, eller den virksomhed, du repræsenterer, udfører for os som leverandør.

c. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f
(interesseafvejningsreglen).

 

8. Hvornår vi sletter dine personoplysninger

a. Oplysninger indsamlet i forbindelse med din kommunikation med os, dine forespørgsler og anmodning om
information slettes, når de ikke længere er nødvendige for den pågældende ydelse.

b. Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet slettes, når du selv framelder dig
vores nyhedsbrev.

c. Oplysninger indsamlet i forbindelse med levering af en ydelse for vores kunder (offentlig som privat) slettes
et år efter påbegyndt forløb.

 

9. Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed om behandlingen af dine oplysninger, oplyser vi dig i dette afsnit om dine
rettigheder.

Indsigtsretten

 • Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger, vi har
  registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere
  af oplysninger, der eventuelt måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer
 • Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en
  kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@Zibcon.dk. Du kan blive bedt
  om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.
  Retten til berigtigelse
 •  Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du
  til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
  Retten til sletning
 • Du har ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit
  samtykke.
  Retten til indsigelse
 • Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
  Retten til at tilbagekalde samtykke
 • Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af
  personoplysninger, herunder i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev.
  Retten til at klage
 • Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet
  indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.
  Kontaktoplysninger
 •  Hvis du har nogle spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af
  en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på mail: info@zibcon.dk.
  Ændringer i persondatapolitikken
 • Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil den nye version af Persondatapolitikken være
  tilgængelig på hjemmesiden.

Denne version er sidst opdateret 7. juni 2018