Vi har ét erklæret mål:

 

“At lære mennesker “på vej ind” og “på” arbejdsmarkedet , at navigere sikkert og med succes FREMAD med udgangspunkt i deres særlige potentialer og talent”

Vi fokuserer på to grupper:

De unge

“Ved at hjælpe de unge med at styrke og udfolde deres viden om dem selv og indsigt i eget potentiale og talent.

De mange stressramte

“Ved at hjælpe de stressramte med at genfinde og styrke deres viden og selv-indsigt i eget potentiale og talent”

30 års forskning og tusindvis af skrevne bøger om stress har desværre ikke ændret på, at stresskurven stiger. Hver dag melder 35.000 danskere sig syge med stress. Samtidig påvirker stress negativt menneskers, afdelingers og familiers livsværdi. Det har vi ikke råd til, hvis vi skal værne om arbejdspladser og vores velværdssamfund.

Vi tror på at effektiv, personlig og bæredygtig ”træning” i egne kompetencer er en af bedste veje til at forebygge og behandle stress og til at blive en endnu bedre version af sig selv. Dette frigør ikke behovet for god ledelse og at vi som samfund stadig også er forpligtet til at passe på hinanden.

Vi ser kun fremad. Vi har erfaring med, at stressbehandling fungerer mest optimalt, hvis man tager udgangspunkt i nutidens- og fremtidens muligheder. Vi beder derfor aldrig mennesker, der har det skidt om at kigge tilbage på en fortid, som ikke kan ændres på. Vi arbejder med den enkeltes talent og de helt praktiske muligheder det giver og fremfor alt – hvad der kan gøres nu og i fremtiden.
Vi arbejder med tre grundsten i alt det, vi laver – nemlig certificerede tests, kognitiv/positiv coaching og tankesættet fra forfatteren Napoleon Hill.

 

“Your big opportunity may be right where you are now”

“If you cannot do great things, do small things in a great way”

Dette kombineres med mere end 25 års erfaring med HR, ligesom vi løbende er ude i virksomheder, så vi altid forholder os til virkelighedens udvikling.